Bilingválne Gymnázium Milana Hodžugbas.edupage.org

Anglické gymnázium v Sučanoch je prestížnou školou v rámci Slovenska, vychovávajúcou elitných študentov. Jeho absolventi dosahujú vysoké percento prijatia na domácich i zahraničných univerzitách v rôznych odboroch.

Sučany Alumnisucanyalumni.sk

Spoločnosť študentov a absolventov gymnázia v Sučanoch je neziskovou organizáciou združujúcou všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli alebo stále prispievajú k lepšiemu smerovaniu Bilingválneho gymnázia v Sučanoch.

Debatný Klubdksucany.sda.sk

Debatný klub Sučany bol prvým debatným klubom na Slovensku. Tento rok oslavuje už svoje 20. výročie. Dosahuje významné úspechy doma i v zahraničí.

YourEDUyour-edu.com

YourEDU je inovatívnou službou z prostredia bilingválneho gymnázia, ktorá si kladie za cieľ zjednodušiť študentom prístup k materiálom, ktoré využívajú pri štúdiu. Má vysoký potenciál rastu.

Kariskaris.sucany.com

KARIS je študentský časopis vychádzajúci niekoľkokrát do roka. Zaoberá sa životom na bilingválnom gymnáziu, súčasnými problémami i radosťami jeho študentov.